سخن هفتهزيست دهم(زيست ١)... بالاخره آمد... كتاب زيست سال دهم نهايي شد و فايل چاپي آن در اختيار همگان قرار گرفت،من هم اين كتاب را امشب با شكل و شمايل چاپي اش ديدم. زيست دهم، پيروي وقايع رخ داده براي ويراستاري ادبي واژگان علمي آن در روزهاي اخير،سر و صدايي كرد... اما فكر كردم بد نيست با نگاهي متفاوت در باب اين كتاب قلمي زد و نظري داد. •صفحه بندي و طراحي: كتاب از نظر نوع تايپ و صفحه بندي و كتابي است متفاوت از كتابهاي درسي سالهاي اخير زيست شناسي. زيبا نگارش و چشم نواز صفحه بندي گرديده است. رنگ نگارها و سفيدخواني هاي دقيق و هنرمندانه ي براي آن در نظر گرفته شده است كه خود معرف علاقه ي گروه مولفان و اجرائيات كتاب به آن است...قابل تقدير و تشكر مي نمايد. •فصل بندي علمي: عمده تفاوت فصل بندي علمي با كتاب زيست و آزمايشگاه ١ فصل اول توصيفي آن است كه نگاهي جديد به علم روز زيست شناسي است.در اين كتاب خبري از سه فصل اول زيست و آزمايشگاه ١ نيست البته نه به معني حذف علمي آنها بلكه به معني سختار تاليفي صحيح اين كتاب...يعني مولفان كتاب دهم با درايتي صحيح مطالب ذكر شده را به فصلهاي ديگر منتقل كرده اند...مثلا مباحث مربوط به بافتها را به جاي اينكه در فصلي جداگانه تاليف كنند هر كدام را به دستگاه مربوطه منتقل كرده اند...همين طور اندامك ها ... همين طور مولكولهاي زيستي... سپس فصول دوم به بعد به همان ترتيب فصول ٤ تا ٨ زيست و آزمايشگاه ١،شامل دستگاهها ي فردي پيش رفته است...تا فصل آخر كه باز با درايتي خاص و قابل تقدير مباحث و مطالب گياهي را از انتهاي فصلهاي زيست و آزمايشگاه ١ جمع و بجاي پراكنده گويي در يك فصل كامل جمع آوري كرده است. •بار علمي تاليفي فصول: در نگاهي اجمالي مي توان گفت نواقص كتاب زيست و آزمايشگاه ١ را برطرف كرده اند و آنجا كه نياز به اضافه كردن مطلب داشته انجام شده و آنجا كه نياز به رفع ابهام داشته انجام داده اند...قلم نوشتاري روان و بياني كامل در تاليف كتاب مشهود به نظر مي رسد. •شكلها و نمودارها: شكلهاي استفاده شده در كتاب بسيار مناسب،به روز و با كيفيت چاپي بالا است،؛ دکتر پدرام فرهادیان


کتاب خود را سفارش دهید
جدیدترین کتاب ها فروشگاه
کلیپ هفته

تیزر تبلیغاتی انتشارات رمزینه

ویرایش های شما : نظرات خود را راجع به کتاب های ما در این بخش ارسال نمایید