دانلود کتاب اسلام و ایران – مرتضی مطهری

۲۱ مهر ۱۳۹۶ کتاب

معرفی کتاب اسلام و ایران

کتاب اسلام و ایران، در واقع گزیده‌ای از کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» هست که مشتمل بر سه بخش: اسلام و مسأله ملیت، خدمات اسلام به ایران، خدمات ایران به اسلام هست. 

ما مسلمانان ایرانى به اسلام به حکم اینکه مذهب مهست ایمان و اعتقاد داریم و به ایران به حکم اینکه میهن مهست مهر مى‌ورزیم. از این رو سخت علاقه‌مندیم که مسائلى را که از یک طرف به همراه آنچه به آن ایمان و اعتقاد داریم و از طرف دیگر به همراه آنچه به آن مهر مى‌ورزیم پیوند دارد، روشن درک کنیم و تکلیف خود را در آن مسائل بدانیم. عمده این مسائل در سه پرسش ذیل خلاصه مى‌شود:

۱٫ ما، هم احساسات مذهبى اسلامى داریم و هم احساسات میهنى ایرانى؛ آیا داراى دو نوع احساس متضاد مى‌به همراهشیم، یا هیچ‌گونه تضاد و تناقضى میان احساسات مذهبى ما و احساسات ملى ما وجود ندارد؟

۲٫ دین ما اسلام آنگاه که در چهارده قرن پیش به میهن ما ایران وارد شد، چه تحولات و دگرگونیها در میهن ما به وجود آورد؟ آن دگرگونی‌ها در چه جهت بود؟ از ایران چه گرفت و به ایران چه داد؟ آیا ورود اسلام به ایران براى ایران موهبت بود یا فاجعه؟

۳٫ ملل بسیارى به اسلام گرویدند و در خدمت این دین درآمدند و در راه نشر و بسط تعالیم آن کوشیدند و به همراه تشریک مساعى به همراه یکدیگر تمدنى عظیم و به همراهشکوه به نام «تمدن اسلامى» به وجود آوردند. سهم ما ایرانیان در این خدمات چه بوده هست؟ ایران چه مقامى از این جهت دارد؟ آیا مقام اول را حیازت کرده هست یا خیر؟ بعلاوه، انگیزه ایرانى در این خدمات چه بوده هست؟

نظر به اینکه غالبه همراه کسانى که در مسائل مشترک اسلام و ایران قلم فرسایى کرده‌اند یا اطلاع کافى نداشته‌اند یا انگیزه‌اى غیر از تحقیق محرک آن‌ها بوده هست، این مسائل به همراه همه زمینه روشنى که دارد درست طرح نشده هست. ما هر چه بیشتر در این زمینه مطالعه کردیم بیشتر به این نکته برخوردیم که مسائل مشترک اسلام و ایران، هم براى اسلام افتخارآمیز هست، هم براى ایران؛ براى اسلام به عنوان یک دین که به حکم محتواى غنى خود ملتى به همراههوش و متمدن و صاحب‌ فرهنگ را شیفته خویش ساخته هست، و براى ایران به عنوان یک ملت که به حکم روح حقیقت‌خواه و بى‌تعصب و فرهنگ‌ دوست خود بیش از هر ملت دیگر در برابر حقیقت خضوع کرده و در راهش فداکارى نموده هست. 

در کتاب اسلام و ایران، مشاهده می‌کنید که چه جریاناتى رخ داده هست. برخى از آن جریانات، دستاویزى براى بعضى از مستشرقین و غیر آنان شده هست که آن‌ها را به عنوان یک «مقاومت» و عکس‌العمل مخالف روح ایرانى در برابر اسلام معرفى کنند، از قبیل نهضت‌هاى شعوبى، زبه همراهن فارسى، تصوف و حتى تشیع، همچنان که برخى شخصیت‌ها به عنوان مظهرى از این مقاومت معرفى شده و مى‌شوند، از قبیل حکیم ابوالقاسم فردوسى، حماسه سراى عظیم ایران و فیلسوف بزرگ شیخ شهاب‌الدین سهروردى، معروف به شیخ اشراق. 

ادامه

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم