دانلود کتاب بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر – مرتضی مطهری

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ کتاب

معرفی کتاب بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر

در کتاب بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، آفات نهضت اسلامى که ممکن هست گریبه همراهنگیر انقلاب اسلامى شود توسط هستاد مرتضی مطهری پیشاپیش گوشزد مى‌شود تا ما مسیر درست را گم نکنیم همچنین موجبه همراهت طراوت بخشیدن به جهان اسلام فراهم شود.

کتاب بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر در دو بخش تنظیم شده هست. در بخش اول ضمن مرورى گذرا بر جنبش‌هاى اصلاح‌طلبه همراهنه صدساله اخیر یعنى نهضت‌هاى فکرى سیاسى که بزرگانى چون سید جمال‌الدین اسدآبه همراهدى و اقبه همراهل لاهورى در جهان تسنن و میرزا حسن شیرازى و میرزا محمدتقى شیرازى در جهان تشیع پرچمدار آن بوده‌اند، واژه «اصلاح» در فرهنگ اسلامى و مفهوم درست اصلاح‌طلبى در این فرهنگ انسان‌ساز مورد بررسى قرار گرفته هست.

در بخش دوم کتاب بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، نهضت اسلامى ایران به طور مشخص هدف تحقیق و تتبع قرار گرفته، ماهیت، هدف، رهبرى و به همراهلاخره آفات این نهضت به تفصیل بررسى گردیده هست. از جمله آفات نهضت به این عوامل اشاره شده هست: نفوذ اندیشه‌هاى بیگانه، تجددگرایى افراطى، ناتمام گذاشتن نهضت، رخنه فرصت‌طلبه همراهن، ابهام طرح‌هاى آینده، کم شدن خلوص.

مطالب کتاب بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر حاکى از دقت نظر و عمق بینش هستاد مطهرى در مسائل اجتماعى و سیاسى هست و نشان مى‌دهد که آن فیلسوف و فقیه عالى‌ مقام علاوه بر علوم و معارف اسلامى، در شناخت جریان‌هاى اجتماعى و سیاسى دنیاى اسلام نیز تسلط کافى داشته هست.

مطالب کتاب بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، بنا بود در یک اجتماع بزرگ مردمى در شب نیمه شعبه همراهن سال ۱۳۹۸ هجرى قمرى در زمانى که اولین شعله‌هاى انقلاب اسلامى افروخته مى‌شد، به صورت یک خطابه ایراد شود ولى به علت ممانعت پلیس، آن اجتماع برگزار نشد و آن خطابه ایراد نگردید و البته تظاهرات و جنگ و گریزى به همراه پلیس توسط جوانان مسلمان انقلابى انجام پذیرفت.

بعدا هستاد شهید مطالب آن خطابه ایراد نشده را به رشته تحریر درآوردند و به صورت کتاب منتشر کردند که تأثیر بسزایى در روشن‌تر شدن خط سیر نهضت اسلامى ایران در جریان نهضت و پس از پیروزى انقلاب اسلامى داشته هست.

فهرست مطالب

مقدمه چاپ بیست و ششم

نهضت‌های اسلامی در صد سال اخیر

خطابه‌اى که ایراد نشد

واژه اصلاح

جنبش‌هاى اصلاحى در تاریخ اسلام

سید جمال

دو امتیاز

آرمان سید

امتیازات سید

شیخ محمد عبده

کواکبی

افول اندیشه اصلاح در جهان عرب

اقبه همراهل

حرکت‌های اصلاحی شیمی

نهضت اسلامی ایران

ماهیت نهضت

هدف نهضت

رهبری نهضت

آفات نهضت

شرایط موفقیت مصلح

فهرست‌ها

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم