دانلود کتاب دین و سیهست – پرویز طبسی

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ کتاب

معرفی کتاب دین و سیهست

پرویز طبسی در کتاب دین و سیهست، سعی نموده‌ هست اعتقاد خود را در زمینۀ دین و سیهست بر روی کاغذ آورده و بصورت بسیار کوتاه و به همراه بیانی بسیار ساده و فلسفی مسائل مربوط به دین و سیهست را توضیح داده تا در مدت بسیار کمی این نوشته مطالعه و درک شود.

در بخشی از کتاب دین و سیهست می‌خوانیم:

اوضاع اقتصادی یک کشور چه در حالت مطلوب و عادی و چه در حالت بحرانی به سیهست‌گذاری صحیح نیاز داشته و به همراهید تدبیری موثر بکار برده شود. مثلا اگر وضعیت اقتصادی در حد عالی به همراهشد به همراهید جهت حفظ تعادل، این موضوع سر پوشیده بماند تا اقتصاد از گزند افراد سودجو در امان بماند و اگر اوضاع اقتصادی نامطلوب بود به همراهید طوری جلوه داد که وضعیت مملکت بسیار عالی و متعادل نشان داده شود تا هم از درون، مردم از لحاظ روانی آسوده به زندگی ادامه دهند و اوضاع بدتر نشود و هم از لحاظ بیگانگان این وضعیت پنهان بماند تا آن‌ها سوء هستفاده ننموده و از وضع موجود به نفع خودشان هستفاده نکنند البته در این روزها بعضی از به همراهزاریان سودجو به همراه یک خبر کذب دلار را به همراهلا برده و در پی آن همه اجناس را گران می‌کنند در صورتی که هیچ اتفاقی غیر از یک خبر نبوده هست که نام این سودجویی را می‌توان سیهست مادی و اقتصادی شیطانی گذاشت.

فهرست مطالب

مقدمه

تولد علوم انسانی پایه

کار آمدی سیهست در جنگ و دفاع

سیهست در اقتصاد

سیهست و عوام فریبی

اصالت نداشتن سیهست

سیهست در اولیاء خدا و انبیاء

چگونگی اعمال سیهست در اولیاء و انبیاء خدا

سیهست دیانتی

سیهست مصلحتی

تضادهای میان دین و سیهست

حرف آخر

حسن ختام

منابع ماخذ

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم