دانلود کتاب صوتی روش کنترل ذهن

۲۳ آبان ۱۳۹۶ کتاب


کتاب صوتی روش کنترل ذهن نوشته خوزه سیلوا (۱۹۹۹-۱۹۱۴)، بنیانگذار «روش سیلوا» و متخصص آمریکایی فراروان‌درمانی و فیلیپ میل هست. سیلوا علی‌رغم اینکه هیچ‌گاه تحصیلات رسمی دانشگاهی نداشت، نزد مردم به عنوان «دانشمند مردمی» شناخته می‌شد.


اما سیلوا چه می‌گوید که روش او چنین فراگیر شد؟ سیلوا بر این به همراهور هست که مغز مانند قلب ارتعاش دارد – ضربه همراهن قلب بر حسب دور در دقیقه و ارتعاش مغز بر حسب دور در ثانیه محاسبه می‌شود – و ارتعاش‌های مغز به همراه وضع روحی فرد تغییر می‌کند. به زبه همراهن ساده می‌توانیم بگوییم مغز انسان (به همراه توجه به اینکه امواج مغز فرد بیدار حدود ۲۰ دور در ثانیه هست) واجد چهار موج – بتا (ارتبه همراهط به همراه دنیای فیزیکی خارج و آگاهی از زمان و مکان) و آلفا و تتا و دلتا (از این سه موج برای دیدن رویا و ارتبه همراهط روحی و شهود هستفاده می‌شود) – هست:


بتا: امواج به همراهلای ۱۴ دور در ثانیه.

آلفا: امواج بین ۷ تا ۱۴ دور در ثانیه.

تتا: امواج بین ۴ تا ۷ دور در ثانیه.

دلتا: امواج ۴ دور در ثانیه و کمتر از آن.

کلمات کلیدی: کنترل ذهن، تقویت ذهن، شناخت ذهن، مهارت­های ذهنی، توانایی های ذهن، ذهن، روش سیلوا، مدیریت ذهن، خودسازی، تغییر در خود، روانشناسی شخصیت

دانلود کتاب صوتی روش کنترل ذهناین کتاب را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم