دانلود کتاب صوتی سربه همراهز کوچولو شجاع – ود پراکاش چاولا

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ کتاب

معرفی کتاب صوتی سربه همراهز کوچولو شجاع

کتاب صوتی سربه همراهز کوچولو شجاع اثر ود پراکاش چاولا دربه همراهره‌ی پسر کوچکی هست که یک قفسه پر از اسبه همراهب به همراهزی در اتاقش دارد. یکی از اسبه همراهب‌به همراهزی‌های پسر کوچولو به شکل سربه همراهز بود. او سربه همراهز خیلی شجاعی بود.

یک روز پسر کوچولو سربه همراهز کوچولو را به بیرون از خونه برد. اما وقت برگشتن فراموش کرد تا او را به همراه خودش برگرداند تا اینکه…

فهرست مطالب

۱۱ دقیقه

سربه همراهز کوچولو شجاع

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم