دانلود کتاب فلسفه تاریخ – جلد اول – مرتضی مطهری

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ کتاب

معرفی کتاب فلسفه تاریخ – جلد اول

کتاب فلسفه تاریخ – جلد اول، اولین مجلد از مجموعه فلسفه تاریخ اثر متفکر شهید هستاد مرتضی مطهری هست. این مجموعه در اصل، درس های آن فیلسوف گرانقدر پیرامون «فلسفه تاریخ» هست که در سال‌هاى ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ (تا زمان آغاز انقلاب اسلامى) در جمع برخى از شاگردان دانشگاهى هستاد و در منزل ایشان ایراد مى‌شده هست.

روش درس در کتاب فلسفه تاریخ – جلد اول به این صورت بوده هست که کتابى در موضوع مذکور معرفى مى‌شده و دانشجویان به ترتیب روى فصول مختلف آن کتاب کنفرانس مى‌داده‌اند و هستاد شهید در ضمن کنفرانس افراد و یا پس از آن، مطالبى را بیان مى‌کرده‌اند. از جمله کتاب‌هایى که در این جلسات مورد نقد و بررسى قرار گرفته مى‌توان به این کتاب‌ها اشاره نمود: «لذات فلسفه» اثر ویل دورانت، «تاریخ چیست؟» اثر اى. اچ. کار، «مارکس و مارکسیسم» اثر آندره پیتر. در جلد چهارم، فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن مورد بررسى قرار گرفته هست.

جهت رعایت اختصار، از ذکر متن کامل بیانات شاگردان خوددارى کرده و به درج خلاصه‌هاى آن‌ها اکتفا شده هست. سبک خاص درس که هستاد و شاگرد به متن کتاب مورد بحث، واقف بوده‌اند و در نتیجه گاهى مطالب به اشاره گفته مى‌شده هست و اینکه متن کتاب‌هاى مورد بحث، در کتاب فلسفه تاریخ – جلد اول آورده نشده هست، شاید موجب شده به همراهشد که در موارد اندکى، در نظر اول احساس نارسایى شود، اگرچه مواردى که نیاز به توضیح داشته، توضیح داده شده هست.

مطالب کتاب فلسفه تاریخ – جلد اول در نوع خود بدیع و جالب توجه هست، خصوصا که یک فیلسوف مسلم اسلامى دربه همراهره مسائل «فلسفه تاریخ» اظهار نظر کرده و نظرات دانشمندان غربى نیز بررسى شده هست. اما نظر به شکل جلسات درس مذکور که حالت گفت و گو داشته هست طبعا این مبه همراهحث، نظام یک کتاب تألیف شده توسط نویسنده را ندارد.

فهرست مطالب

مقدمه چاپ یازدهم

مقدمه چاپ اول

عوامل محرک تاریخ

تحول تاریخ و تطوّر تاریخ

نقش نابغه در حرکت تاریخ

تأثیر عوامل محرک تاریخ در یکدیگر

عامل جغرافیا و حرکت تاریخ

توجیه اقتصادى تاریخ

ارزش وجدان انسان

ارزش تاریخ

جامعه و فرد

جامعه و فرد (۱)

جامعه و فرد (۲)

تاریخ و علم، تاریخ و مذهب، تاریخ و اخلاق

تاریخ و علم

آیا تاریخ علم هست؟

علیت در تاریخ

تکامل تاریخ

تکامل تاریخ (۱)

تکامل تاریخ (۲)

تکامل تاریخ (۳)

پیش‌بینى آینده

فهرست‌ها

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم