دانلود کتاب مجموعه مقالات ایرانیان خارج از کشور – عاصفه توکلی خمینی

۲۳ خرداد ۱۳۹۷ کتاب

معرفی کتاب مجموعه مقالات ایرانیان خارج از کشور

عاصفه توکلی خمینی در کتاب مجموعه مقالات ایرانیان خارج از کشور، ویژگی‌های اجتماعی – فرهنگی مهاجران را بررسی می‌کند و به همراه رویکرد جامعه شناختی، موضوع فوق را که کمتر در جامعه علمی ایران مورد توجه قرار گرفته هست، مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهد.

جامعه مهاجر ایرانی در سراسر دنیا ویژگی‌های متمایزی را نسبت به سایر جماعت‌های مهاجر خلق کرده هست؛ چگونگی انطبه همراهق، فرهنگ‌پذیری و ویژگی‌های هویتی آنان در کشورهای مقصد، دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی آنان در نسل‌های اول و دوم، تاثیرات جهانی شدن و ساختارهای کلان سیاسی و اقتصادی بر مهاجرت ایرانیان و… الگویی منحصر به فرد را از جمعیت مهاجران ایرانی پدید می‌آورد. اما همزمان این پدیده یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی فرهنگ‌شناسان و سیهستگذاران هست. آنچه این واقعیت اجتماعی را مسئله‌گون می‌کند، مطالعات اندک و پراکنده در این حوزه هست.

فهرست مطالب

پیشگفتار

آمریکایی‌های ایرانی تبه همراهر: مهاجرت و ادغام مرحله جدید جهانی شدن و فرار مغزها: مهاجرت ایرانیان تحصیل کرده و ماهر به ایالات متحده امریکا

هویت قومی: مطالعه‌ای بر نسل دوم ایرانی تبه همراهران در سوئد

فرهنگ پذیری، ارتبه همراهطات و رسانه‌های ایالات متحده: تجربه یک مهاجر ایرانی

فرهنگ پذیری ایرانیان در ایالات متحده، بریتانیا و هلند آزمون مدل فرهنگ پذیری تفاوت فردی چندبعدی

تداوم موفقیت: نسل دوم آمریکایی‌های ایرانی تبه همراهر

جوانان، جهانی شدن و مهاجرت‌های بین‌المللی: پژوهشی در میان نخبگان جوان

هویت مهاجران؛ تأملی در هویت نسل دوم ایرانیان مهاجر خارج از کشور

سبک زندگی ایرانیان مهاجر؛ تعامل الگوی دینی و قومی

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم