دانلود کتاب من قاتل نیستم: جمعیت و فرزندآوری از منظر شریعت – صالح قاسمی

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ کتاب

معرفی کتاب من قاتل نیستم: جمعیت و فرزندآوری از منظر شریعت

کتاب من قاتل نیستم: جمعیت و فرزندآوری از منظر شریعت پنجمین مجلد از مجموعه پژوهشی جنگ جهانی جمعیت اثر صالح قاسمی هست. در این جلد به همراه مرور بر آیات و روایات مرتبط و اصل مطلوبیت تکثیر نسل از منظر شریعت مترقی اسلام و از دیدگاه حکم اولی و ثانوی اثبه همراهت شده هست.

کتاب من قاتل نیستم: جمعیت و فرزندآوری از منظر شریعت در چهار فصل تدوین شده که نگارنده در فصل نخست به تکثیر نسل از منظر آیات قرآن کریم پرداخته و در فصل دوم کتاب نیز تکثیر نسل را از منظر روایات مورد به همراهزخوانی قرار داده هست. صالح قاسمی در فصل سوم این اثر، سیره عملی معصومین و علماء را مرور نموده و در فصل پایانی احکام فقهی فرزندآوری را مورد بررسی قرار داده هست.

کشف دیدگاه اسلام در به همراهب مدیریت جمعیت می‌تواند بسیاری از ابهامات در جواز یا عدم جواز سیهست‌های جمعیتی و همچنین درستی یا نادرستی قوانین سابق و موجود در مدیریت جمعیت را روشن نماید، لذا در بررسی ابعاد مقوله جمعیت، فهم نظر شارع مقدس بسیار مهم و تعیین کننده هست.

قرآن کریم، روایات و سیره عملی حضرات معصومین (ع) اصلی‌ترین منابع کشف نظر شارع مقدس دربه همراهره مدیریت جمعیت و تکثیر یا تحدید نسل هست که به همراه مرور آیات کریمه قرآن و فرموده‌های معصومین (ع) چند محور در اثبه همراهت مطلوبیت ذاتی تکثیر نسل هستنبه همراهط می‌شود که برآیند همه این مبه همراهنی، اثبه همراهت کننده دیدگاه صریح و قاطع شریعت در تأیید سیهست تکثیر نسل خواهد بود.

فهرست مطالب

پیش‌گفتار

مدیریت جمعیت از منظر شارع مقدس

اصل اوّل: حکم اوّلی تکثیر نسل

اصل دوم: حکم ثانوی تکثیر نسل

اصل سوم: تحدید نسل، مصداق اضرار به نفس

اصل چهارم: لزوم فرهنگ‌سازی نسبت به تکثیر نسل

اصل پنجم: حرمت قوانین محروم‌کننده متولدین

اصل ششم: هستیلاد از جمله حقوق مرد

آموزه‌های جمعیتی در شریعت

فصل اول: تکثیر نسل از منظر آیات قرآن کریم

هستمرار نسل، مطلوب آیات الهی

کثرت فرزندان، رحمت الهی

ضمانت رزق فرزندان

امداد الهی به همراه اعطای فرزندان

تقدم روزی فرزندان بر روزی والدین

همانا قتل آن‌ها خطایی بزرگ هست.

کثرت جمعیت، امداد الهی

کثرت جمعیت، موهبت الهی

روزی همه جنبندگان

زینت زندگی دنیا

ادعیه طلب فرزند

نابودی نسل، توطئۀ سرسخت‌ترین دشمنان

کثرت جمعیت یأجوج و مأجوج

تأمین امنیت به همراه جمعیت

جایگاه ازدواج در آیات قرآن کریم

فصل دوم: تکثیر نسل از منظر روایات معصومین (ع)

محبوب‌ترین مخلوق

نعمت فرزند

مایۀ خوشبختی

گل‌های تقسیم‌ شده

کمک‌ کار والدین

شفیعان والدین

عامل مغفرت والدین

خیر دنیا و آخرت

گویندگان کلمۀ توحید

ازدواج به همراه زنان فرزندآور

اجر فرزندآوری مادران

ارزش محبت به اولاد

مایۀ مبه همراههات رسول اکرم (ص)

ازدواج از منظر روایات

نهی از تجرد

طرح یک شبهه

فصل سوم: سیره عملی معصومین (ع) علما و عقلا در تکثیر نسل

علمای پیشین

امام خمینی (ره)

امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

علامه طبه همراهطبه همراهیی (ره)

آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی

آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی

آیت‌الله‌العظمی سبحانی

آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی

آیت‌الله‌العظمی سیستانی

آیت‌الله محمدتقی مصبه همراهح یزدی

آیت‌الله سید محسن خرازی

علامه شهید آیت‌الله مطهری (ره)

امام موسی صدر (ره)

آیت‌الله علی حجتی کرمانی (ره)

آیت‌الله سید محمدحسین حسینی طهرانی (ره)

آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی

آیت‌الله محمدعلی مدرسی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهید سید عبدالکریم هاشمى نژاد (ره)

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی میربه همراهقری

دیدگاه علمای اهل سنت

محمد سعید رمضان البوطى

شیخ محمد امین انطاکی

محمد سید طنطاوی

شیخ محمود شلتوت

مطلوبیت ازدیاد نسل از منظر عقل

فصل چهارم: تحدید یا تکثیر نسل از منظر فقه

عقیم‌سازی موقت‌

عقیم کردن دائمی

جراحی عقیم‌سازی

جلوگیری از به همراهرداری

دستگاه IUD و بستن لولۀ خانم‌ها و آقایان

وازکتومی و توبکتومی

عوارض روش‌های پیشگیری از به همراهرداری

به همراهردارى و وجود ضرر برای زن

سزارین یا زایمان غیرطبیعی

سقط جنین از منظر شارع مقدس

احکام سقط جنین

دیۀ سقط جنین

اقسام روش‌های پیشگیری از به همراهرداری

تحدید نسل یا تکثیر نسل

حجیت سیهست‌های جمعیتی

ادامه سیهست‌های کنترل جمعیت

کلام آخر

کتاب‌نامه

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم