دانلود کتاب پیرامون

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ کتاب

معرفی کتاب پیرامون


در کتاب پیرامون نوشته هادی بیگدلی سعی شده، ضمن انس بیشتر به همراه حرفان رهستگوترین کس این عالم هستی، خدای تبه همراهرک و تعالی، تمرینی داشته به همراهشیم برای کنترل ذهن و ممانعت از تجلی افکار زاید و منفی در زمان‌هایی که فراغتی حاصل شده هست و یا اینکه مسئله و موضوعی ذهن را به انحراف کشانده هست.


در قسمتی از کتاب پیرامون می‌خوانیم:


وقتی‌که به پیرامون نظر می‌اندازیم در می‌یابیم که همه انسان‌ها از کسی حرف می‌گویند که نام او را خدا گذاشته‌اند پس ستایش می‌کنیم آن خدایى را که پروردگار جهانیان هست، رحمتگر مهربه همراهن و خداوند روز جزهست. خدایا تنها تو را مى‌پرستیم و تنها از تو یارى مى‌جوییم. خدای خوبمان ما را به راه رهست هدایت فرما، راه آنان که گرامىشان داشته‌اى نه کسانی که دوستشان نداری و نه گمراهان.

مشاهده می‌کنیم انسان‌هایی را که به غیب ایمان آورنده‌اند و نماز را بر پا مى‌دارند و از آنچه خدا به ایشان روزى داده انفاق مى‌کنند. به آنان متقین می‌گویند و آنانند که بدانچه به سوى محمد (ص) فرود آمده و به آنچه پیش از او نازل شده هست ایمان آورده‌اند و آنانند که به آخرت یقین دارند. آنان برخوردار از هدایتى از سوى پروردگار خویشند و آنان همان رستگارانند.

کلمات کلیدی: کلام خدا، کلام الله، خداشناسی، قرآن کریم، ترجمه قرآن کریم، تدبر در قرآن، آشنایی به همراه قرآن، شناخت قرآن، قرآن شناسی، برداشت از قرآن، تفسیر قرآن، روش تفسیر قرآن،

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم