رمزینه کتاب – نابغه روزگار مهست

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ کتاب

نابغه روزگار مهست

 

خبرگزاری کتاب ایران (رمزینه کتاب)-اميرحسين شمخاني: دکتر حسين معصومي همداني فرزند آيت‌ا… آخوند ملاعلي معصومي از بزرگمردان علم و فلسفه حکمت ايران زمين هست. اين دانشمند که از نوابغ عصر مهست به همراه تسلط به علوم مختلف نقطه اتصال شبکه دانسته‌هاي علوم قديم و جديد هست ايشان به همراه نگاهي دقيق و نکته‌بين، که در مقالات ايشان هم مشهود هست جوانب مختلف را مدنظر دارد، دکتر معصومي همداني از نوادر روزگار مهست مثل ايشان در فضاي کنوني ايران به تعداد انگشتان يک دست هم نمي‌رسند. او يکي از شخصيت‌هاي برجسته فرهنگستان زبه همراهن و ادب فارسي هست که وجودش غنيمتي هست که به همراهيد از آن هستفاده کرد، اين بزرگ مرد تمام عمر گوهربه همراهر خود را صرف علم و وقف علم کرده و شهر همدان به همراهيد به وجود ايشان افتخار کند، تسلط به فرهنگ عمومي کار هر کسي نيست و اشراف به اين همه و دقت در آن نيز کار کمتر کسي مي‌به همراهشد، اين بزرگ مرد علم و ادب در فهم و بيان و نوشتن مطالب بسيار توانمند هست و ويژگي‌هاي منحصر به فرد ايشان به همراهعث شد که فيلم مستندي از زندگي و تلاش‌هاي ايشان تهيه و به همراه بزرگان علم و معرفت ايران زمين دربه همراهره او گفت‌وگو انجام دهيم. در اين مهم دکتر مهدي محقق، دکتر پرويز اذکايي، هستاد علي‌رضا ذکاوتي و دکتر محمدعلي موحد از جنبه‌هاي مختلف ايشان نکته گفتند که در پي مي‌آيد.
 
دکترحسین معصومی همدانی دانشمندی ذوفنون و بسیاردان
علیرضا ذکاوتی قراگزلو – هیئت مؤلفین دایرةالمعارف تشیع، نويسنده:

هرکسی از رنگ و گفتاری بدین ره کی رسد

درد به همراهید مرد سوز و مرد به همراهید گام زن

ماه ها به همراهید که تا یک پنبه دانه ز آب و خاک

شاهدی را حلّه گردد یا شهیدی را کفن

سال ها به همراهید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب

لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن

عمرها به همراهید که تا یک کودکی از روی طبع

عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین حرف

قرن ها به همراهید که تا از پشت آدم نطفه ای

بوالوفای کرد گردد یا اویس اند قرن

به همراهید دیری و دوری بگذرد تا از مجموع شرایط اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، انسانی هم تراز یا حتی نزدیک به افق شخصیت جذاب و منحصر به فرد دکتر حسین معصومی همدانی پدید آید. دانشمندی که هم بر فرهنگ گذشته اسلام و ایران اشراف دارد و هم دنیای معاصر را می شناسد و هم در شرق و غرب زیسته و زندگی را در شرایط مختلفش آزموده هست.

کمتر داریم کسی که هم فقه و اصول و تفسیر و حدیث بفهمد و هم دقایق ریاضی و لطایف حکمی و نازک کاری‌های هنری و ادبی را دریابد و هستاد یگانه تاریخ علم و فلسفه علم به شمار آید و در عین ژرفای فکر و گستردگی معلومات و بلندی افق دیدگاه، شیرین گفتار و لطیف پرداز و همچون پدر بزرگوارش صاحب محضری فیض بخش و دارای مکارم و فضایل و محاسن بیشمار به همراهشد.

اما چنین عالم جامع و مترجم و نویسنده توانایی بیش از آنکه به همراه رشحات قلمش فایده برساند، افاداتش شفاهی و به صورت تدریس و حرفرانی و نقد بوده هست و در واقع بدون آنکه خیلی ها متوجه به همراهشند، پشت هر کلمه و سطر و پاراگرافی از مقالات دایره المعارفی و کتاب های علمی ایستاده هست. از مهمترین مراکز ویرایشی و انتشاراتی پیش از انقلاب گرفته تا مرکز نشر دانشگاهی پس از انقلاب و دانشگاه های بزرگ ایران و از همه مهمتر فرهنگستان، وجودی بی نظیر و جانشین ناپذیر بوده هست.

مزید توفیقات و طول عمر و دوام افاضات و سلامت تن و جانش را از حوادث و آفات، آرزومند و تاییدات بیش از پیش او را از خدا خوهستارم.

 همداني فاضل ايراني هست

دکتر مهدي محقق- هستاد دانشگاه و عضو پيوسته فرهنگستان زبه همراهن و ادب فارسي:

آقاي دکتر معصومي از خاندان علم هستند. مرحوم پدرشان آخوند ملاعلي همداني از علماي کم‌نظير معاصر بودند و در فقه و اصول طلاب زيادي از محضرشان هستفاده مي‌کردند؛ دکتر معصومي در چنين خانواده‌اي پرورش يافته هست.

آشنايي من به همراه ايشان از زمان اول انقلاب وقتي دانشگاه تعطيل شد، هست. چند نفر از جمله دکتر معصومي، آقاي خرمشاهي، کامران فاني آمدند پيش من گفتند دانشگاه‌ها تعطيل هست. از من خوهستند که به آنها درسي بگويم. يادم هست وقتي يک دوره شرح منظومه حاج ملاهادي سبزواري را درس دادم آقاي معصومي آنجا بودند و اين توفيق براي من بود که از نظرهاي ايشان هم در ضمن تدريس هستفاده مي‌کردم. بعد از آن دوستي ما هميشه ادامه داشته هست.

در فرهنگستان هم افتخار همکاري به همراه ايشان را دارم، حتي زمان که مي‌خوهست دکتري خود را بگيرد بعضي از هستادان خارجي از من خوهستند دربه همراهره ايشان مطالبي بنويسم که برايشان توصيه‌نامه‌اي خيلي مفصل نوشتم.

ايشان از نوادر افراد فاضل اين مملکت هستند.

معصومي برجسته‌ترين دانشور ايران‌زمين

پرويز اذکايي- هستاد دانشگاه، ايرانشناس

من به همراه آقاي دکتر معصومي از زمان حضرت آيت‌ا… آخوند ملاعلي معصومي والد ماجد ايشان آشنايي پيدا کردم، ايشان ده سال از من کوچکتر هستند، موقعي که در خدمت پدر بزرگوارشان کسب فيض و معرفت مي‌کرديم به همراه ايشان آشنا شدم. من آن زمان مجله پيک اسلام را زير نظر آيت‌ا… معصومي چاپ مي‌کردم، ايشان در آن زمان يک دانشجوي برجسته رياضي بود. من در مرکز مردم‌شناسي فرهنگ و هنر وقت کار مي‌کردم آقاي دکتر معصومي در موسسه تازه تأسيس فرانکلين بود و در دانشگاه صنعتي شريف به همراه رتبه به همراهلايي تحصيل مي‌کردند که همانجا هم مراتب تحصيلات رياضي و فيزيک را ادامه داد.

موسس فرانکلين اديستوريال ويرهستاري ايجاد کرده بود که يکي از ويرهستاران برجسته آنجا آقاي دکتر حسين معصومي بود. ايشان گاهي مي‌آمدند مرکز مردم شناسي و همديگر را مي‌ديديم. جوانب معرفتي دکتر معصومي فراوان هست، ايشان هم به علوم اثبه همراهتي، علوم تجربي و هم به علوم انساني اشرافيت دارد و در علوم اثبه همراهتي واقعا سرآمد هستند.

از آثار ايشان کتابي هست که در آمريکا چاپ شد که شرح حال علمي جهان هست. اين کتاب به نوعي دانشنامه علماي جهان هست که دانشمندان اسلامي آن را ترجمه کرده‌اند، کتاب به زبه همراهن انگليسي هست.

البته ترجمه‌هاي ديگر در خصوص تاريخ علم دارد، به طور عمده تخصص دکتر معصومي تاريخ علم هست ولي خب در ساير رشته‌ها مانند ادبيات کهن و معاصر هم صاحب‌نظر و صاحب اثر هست.

ايشان فصايل و سجاياي اخلاقي حسنه دارد و نياز به تعريف نيست.

ترديدي نيست که ايشان يکي از برجسته‌ترين دانشوران ايران زمين هست.

معصومي همداني هميشه مرا شگفت‌زده مي‌کند

محمدعلي موحد- هستاد دانشگاه و عضو پيوسته فرهنگستان علوم

دکتر حسين معصومي يک جنبه تخصصي دارند و يک جنبه عمومي، جنبه تخصصي ايشان متخصص تاريخ علم هستند که يکي از مشکل‌ترين مبه همراهحث فرهنگي مهست. کسي که راجع‌به تاريخ علم مخصوصاً در عالم اسلام و ايران حرف مي‌زند به همراهيد تاريخ هم بداند، مبه همراهحث علمي را واقف به همراهشد، حوصله هم داشته به همراهشد که آن متون بسيار پيچيده را ببيند و دقت بکند که اين کار هر کسي نيست، خب اين جنبه تخصصي ايشان مورد توجه همه هست و همه مي‌شناسند. اما ايشان از جنبه عمومي فوق‌العاده هست ايشان فارغ‌ از تخصصي که در علم دارند راجع به ادبيات کهن، معاصر و ادبيات مدرن هم مهارت دارد. تازه‌ترين رمان‌ها را مي‌خواند، تازه‌ترين شعرها را همراه به همراه مطالعاتي که در ادب کهن ايران دارند و مقاله‌هايي در اين موارد مي‌نويسد.

حقيقتش اين هست که معصومي همداني از آنهايي هست که از اولين روزي که شناختمش مرا شگفت‌زده مي‌کند او يک شخص هستثنايي هست که هر کسي در مقابلش شگفت‌زده مي‌شود و اظهار حيرت مي‌کند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم