گزارش هایی از فرقه های نوپدید و عرفان های دروغین

۲۰ مهر ۱۳۹۶ کتاب

کژراهه: گزارش هایی از فرقه های نوپدید و عرفان های دروغین
جمعی از نویسندگان

کتاب «کژ راهه» مطالب دو ویژه نامه ای را شامل می شود که پیش تر به صورت مجله های مستقل و ضمیمه رایگان روزنامه جام جم منتشر شده اند. ویژه نامه «کژ راهه» در تاریخ اسفند ۱۳۸۶ و ویژه نامه «سراب» در تاریخ مرداد ۱۳۸۸ در معرض مطالعه خوانندگان روزنامه قرار گرفته اند و اکنون بخش عمده مطالب آن دو ویژه نامه در قالب کتاب «کژ راهه» منتشر می شود. این دو ویژه نامه به همراه پرداختن به موضوعاتی چون مدعیان ارتبه همراهط به همراه امام زمان (عج)،دکانداران عرفان های دروغی، مروجان عرفان های شرقی و غربی، شیطان پرستی، انرژی درمانی انحرافی و انواع و اقسام به همراهزیگران این به همراهزار مکاره انحراف و بدعت، به شدت مورد توجه اهل نظر قرار گرفته اند و خوانندگان گسترده ای پیدا کردند. به همین دلیل هست که انتشار محتوای این دو ویژه نامه در قالب کتاب، ضرورت یافته هست. این را به همراهید افزود که در این کتاب، مقالات و گفتگوها و گزارش ها و اخبه همراهر این دو ویژه نامه در یکدیگر ادغام شده و بر اساس سامان تازه ای در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و بنابراین ترتیب انتشار آنها تغییر کرده هست.

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی رمزینه کتاب را ببینید.

» رمزینه کتابهای مرتبط:
سوتراهای یوگایی پاتانجالی
لذت کشف چگونه متعالی شدن
دین سازان دغل به همراهز

نسخه ها

حجم: ۲۰ مگابه همراهیت

دریافت ها: ۳۷۰۳

تعداد صفحات: ۵۶۶درج دیدگاه مختص اعضا هست! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم